Nagrade za "INFRAREDESIGN"
Awards for "INFRAREDESIGN"
autora/authors: dr.sc. Ivana Žiljak Stanimirović, dr.sc. Klaudio Pap, dr.sc. Jana Žiljak Vujić, dr.sc. Vilko Žiljak
Popis 77 nagrada za inovaciju INFRAREDESIGN 
List of 77 Awards for INFRAREDESIGN